Absolute beginner on Web - Projekt Abowe
Abowe > 1. Uživatelské min… > Připojení… > GSM sítí – GPRS

GSM sítí – GPRS

Obsah článku v kostce:

 • GRPS (General Packet Radio Service) je technologie určená pro přenos dat v mobilních sítích GSM.
 • Pro připojení k internetu pomocí GPRS budete potřebovat SIM kartu operátora s vhodným tarifem a zařízení pro komunikaci s GSM sítí (mobilní telefon, GPRS PCMCIA kartu ap.)
 • Rychlost spojení záleží na typu telefonu (jeho třídě GPRS) a použitém schématu kódování, dále pak na kvalitě signálu a také na vytížení sítě. Rychlosti jsou tedy různé – dle konkrétni situace.
 • Průměrná rychlost se pohybuje kolem 5 kBps (tedy 40 kbps). Maximální teoretická rychlost připojení je 171,2 kbps.
 • V běžné praxi je rychlost podobná jako při připojení přes analogový modem.
 • Komunikaci mobilu s PC lze realizovat pomocí datového kabelu (COM či USB), IrDA (infraport) či Bluetooth. Pamatujte na to při koupi mobilního zařízení a PC. Každé řešení má své výhody i nevýhody.
 • Zatím není běžně možné telefonovat z mobilního telefonu a realizovat přitom přenos dat z/do internetu. Viz třídy telefonů.
 • Pokud používáte některý z bezlimitních datových tarifů, jedná se o ekonomicky únosné řešení stálého připojení k internetu.

GRPS (General Packet Radio Service)

Krátký slovník výrazů (na konci článku) vám pomůže v případě, že některé výrazy a zkratky nebudete znát.

Připojení k internetu pomocí mobilní sítě GSM je umožněno děma způsoby – HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a GPRS (General Packet Radio Service). Článek, který právě čtete, je věnován technologii GPRS. Zmíněná technologie HSCSD je vytáčené spojení tarifikované časem (princip přepojování okruhů) a bude zpracována v dalším článku.

Trocha teorie a praxe

Technologie GPRS je založena na posílání malých balíčků informací (přepojování paketů). Paket je skupina instrukcí, či dat, která jsou předávána jako jeden celek mezi jednotlivými uzly sítě. Pakety (packety) obsahují vlastní přenášená data a hlavičku – informaci odkud paket odchází a jaký je jeho cíl. Pakety putují v tzv. timeslotech – to jsou části jednotlivých kanálů, na kterých probíhá komunikace s mobilním telefonem. (Každý kanál obsahuje osm timeslotů, v každém timeslotu může komunikovat jeden mobilní telefon.)

Normální provoz v GSM síti probíhá tak, že se přidělí timesloty nejprve pro hovory a pro klasické datové přenosy na principu přepojování okruhů (HSCSD či CSD). Teprve zbývající sloty jsou přiděleny pro GPRS (dle možností – jeden či více timeslotů na jedno koncové zařízení). Při přetížení sítě jsou jako první redukovány GPRS přenosy (operátor vám může odebrat i všechny timesloty). Tímto způsobem je efektivně využita kapacita sítě, není ale zajištěna stálá rychlost ani bezvýpadková funkčnost služby.

Rozpitvaná komunikace GPRS pro štouraly
Při připojení pomocí GPRS putují vyžádaná data z internetu přes uzel GGSN (Gateway GPRS Support Node) přes GPRS síť SGSN do uzlu SGSN (Serving GPRS Support Node). Tam jsou pakety odesílány na BTS (Base Transceiver Station), která už přímo komunikuje s vaším GPRS zařízením.

GPRS a internet

GPRS patří k rychlostně pomalejším možnostem připojení, nicméně cenová politika a konkurenční prostředí činí toto připojení stále atraktivnější. Platí se za přenesená data, nikoliv za čas strávený připojením. Eurotel a T-Mobile navíc nabízejí bezlimitní paušální tarify (za cca 1000,- Kč/měsíc můžete surfovat dle libosti). Aktuální ceny se mění dle akcí a nabídek operátorů (a uživatel má zpravidla důvod k radosti).

Rychlost GPRS

Výpočet maximální rychlosti připojení pomocí technologie GPRS není těžké. Potřebujete jen vědět jaký je počet použitých timeslotů (lze zjistit z GPRS třídy vašeho telefonu) a použité schéma kódování.

Telefony mají často podporovaný počet timeslotů udán číslem, např.: 4+1. Znamená to, že pro download jsou k dispozici 4 timesloty a pro upload 1. Celkový počet použitých timeslotů zjistíte sečtením timeslotů pro download a upload 4+1=5.


rychlost kbps (kódování) x počet timeslotů = výsledná rychlost připojení v kbps

Pokud tedy používáte při kódování CS-2 (max. 10,00kbps) 4 timesloty      10kbps x 4 = 40kb/s


SchémaRychlost na
timeslot [kbps]
Reálné max.
[kbps]
CS-19,056,70
CS-213,4010,00
CS-315,6012,00
CS-421,4016,70
Třída GPRSPočet timeslotů
download
Počet timeslotů
upload
Max. počet
timeslotů současně
1112
2213
3223
4314
5224
6324
7334
8415
9325
10425
11435
12445

Sestavení spojení (připojení) je vcelku rychlé (cca 10 sekund). Čím vyšší je číslo kódování, tím je přenos náchylnější k chybám (a je proto velmi závislý na kvalitě signálu). Se snižujícím se číslem kódováni klesá rychlost, ale přenos se stává spolehlivějším.

Pořizovací náklady

Cena telefonu se může pohybovat od 2000,- Kč až do několika desítek tisíc Kč.

Dalším jednorázovým výdajem je aktivační poplatek pro operátora (výše se liší dle podepsané smlouvy). Platí se u Eurotelu a T-Mobile. Oskar aktivační poplatek nevyžaduje, nicméně v současné době nenabízí bezlimitní datový tarif. Řádově se jedná o stovky až tisíce korun.

Při výběru telefonu si uvědomte několik faktů:

Třída telefonuPopis
ATelefon umí přijímat hovory i SMS společně s používáním GPRS.
BPři připojení pomocí GPRS, pokud nepřenášíte data, umí přijímat hovory i SMS.
Při přenosu dat pomocí GPRS je pro další komunikaci nedostupný.
CPři připojení pomocí GPRS je pro hlasové služby nedostupný (nikdo se vám nedovolá).

Provozní náklady

Paušální poplatky (bezlimitní tarify okolo 1000,- Kč bez DPH).

V případě, že nepoužíváte bezlimitní datový tarif, budou vámi použité služby zpoplatněny dle platného ceníku operátora – řádově desítky korun až desetitisíce korun.

Výhody

Nevýhody

Závěr

Pro sufrování, čtení textů a přijímání pošty se jedná o dostačující způsob připojení k internetu. GPRS se stává v mnohých případech jediným způsobem, jak být ve stálém spojení s internetem, jelikož konkurenční nabídky v mnohých lokalitách ČR poněkud zaspaly. Čekání na rozumné ceny za ADSL se protahuje do nekonečna a bezdrátové připojení není všude dostupné. GPRS se tedy nabízí všude, kde je slušný signál operátora a zásuvka pro dobíjecí adaptér mobilního telefonu.

Odkazy

Poděkování časopisu Computer za několik skvělých článků o GPRS.

Krátký slovník výrazů

Pro snadnější pochopení článku uvádíme základní používané zkratky a výrazy.

 • kbpsKilobit per second – kilobit za sekundu – jednotka přenosové rychlosti
 • kBpsKilobyte per second – kilobajt za sekundu – jednotka přenosové rychlosti
 • timeslot – časový slot – jednotka času, po který mohou používat jednotlivá zařízení v rámci jedné frekvece danou přenosovou rychlost.
 • packet – paket – skupina instrukcí, či dat, která jsou předávána jako jeden celek mezi jednotlivými uzly sítě.
 • GSMGlobal System for Mobile Comunication – globální systém mobilní komunikace
 • PCMCIA – Personal Computer Memory Card Internatioal Association – PCMCIA je nevýdělečná organizace (založena v roce 1989, aby definovala celosvětový standard pro PC card technologie). Rozhraní PCMCIA je rozšířené hlavně u notebooků a slouží pro připojení dalších komponent k počítači – nejčastěji to bývá modem, síťová karta, wi-fi ap.

Uveřejněno: 26.4.2004, 21:17
Poslední aktualizace článku 29.4.2004, 23:39 – korektura textu (překlepy), výměna titulního tématického animovaného obrázku

Menu