Absolute beginner on Web - Projekt Abowe
Abowe > 1. Uživatelské min… > Připojení k internetu

Připojení k internetu

Připojení k internetu

Aby mohl člověk pracovat s internetem, musí mezi počítačem uživatele a internetem (tedy dalšími počítači) být umožněna komunikace.
Celý internet je vlastně jedna obrovská složitá informační superkřižovatka (servery jsou vzájemně propojeny vysokokapacitními linkami, k serverům se připojují uživatelé). Je jedno, co chce ten který uživatel provádět (číst si poštu, www stránky, stahovat obrázky…). Počítač uživatele vyšle požadavek, který dorazí k cíli. Ten (cílový počítač/server), pokud může (máte oprávnění, data jsou k dispozici,…), vám pošle to, o co jste si řekli.

Požadavky a data neustále proudí, přeskakují přes servery a směřují ke svým cílům. Existuje takřka neomezený počet cest, kudy se k vám vyžádaná data mohou dostat (to vyplývá z architektury internetu – nemá jedno centrum např. centrální počítač)

V případě, že váš počítač nemůže okolním serverům sdělit vaše požadavky, nedostane se mu ani odpovědi. Celé tajemství tkví v komunikaci.

Jak počítače komunikují

Počítače používají ke komunikaci jistá pravidla (protokoly). O těch si blíže povíme v kapitole Síťové protokoly. Dnes se budeme soustředit na způsoby, kterými se dá komunikace zajistit.

Kapitoly:

Menu