Absolute beginner on Web - Projekt Abowe
Abowe > 1. Uživatelské min… > Připojení… > Telefonní linkou – modem

Telefonní linkou – modem

Obsah článku v kostce:

  • Připojení k internetu pomocí modemu potřebujete telefoní linku a zmiňovaný modem.
  • Modem je zařízení umožňující počítači komunikaci pomocí telefonní linky.
  • Modemy jsou externí (krabička mimo PC) a interní (karta zasunutá v základní desce počítače).
  • Díky cenám a poplatkům se nejedná o cenově příliš výhodné připojení. Rychlost není nijak vysoká (56Kbps pro download a 33Kbps pro upload), stabilita diskutabilní. Žel bohu kolikrát je to jediné reálně možné připojení.
  • Díky akceleraci je možné toto připojení do jisté míry zrychlit.

Komutované připojení – připojení pomocí modemu

V České republice (a nejen u nás) zatím jedno z nejběžnějších připojení k internetu. K připojení potřebujete telefonní linku a modem.

Slovo modem vzniklo ze slov modulátor demodulátor. Jedná se o elektronické zařízení mezi počítačem a telefonní linkou. Počítač vyšle své požadavky do modemu, ten je upraví (moduluje) do podoby schopné putování po telefonních linkách. Na druhé straně linky čeká jiný modem, který data zachytí, demoduluje a získaný požadavek předá počítači, kterému byl zaslán. Ten jej dle svých možností vyřídí a výsledek pošle zpět. Následuje modulace, cesta po telefonním kabelu, demodulace a počítač vykreslí obrázek lepé děvy, text zadání k zítřejší písemce, či tyto stránky, podle toho, co a kde jste hledali, chtěli a našli.

Druhy modemů

Modemy jsou externí a interní. Kdysi se modely modemů lišily i přenosovou rychlostí, ale dnes již můžete zakoupit prakticky jen modemy, které svými vlastnostmi vytěží z telefonní linky maximum.

Externí

Externí (vnější) modem má většinou podobu malé krabičky, do které vedou kabely z PC a telefonní linky (připojují se buď do portů COM nebo nověji do USB). Jsou plně hardwarové (jejich chod nezatěžuje procesor) a většinou nemají zajištěno napájení z PC (bývá řešeno přes přibalené trafo). Bývá dražší než interní.

Interní

Interní (vnitřní) modem má podobu karty, která se zasune do základní desky PC. Vede do ní pouze telefonní kabel. Jejich cena bývá nižší, než externích. Bývá to tím, že interní modemy nebývají zcela hardwarové a pro svůj chod využívají i procesor počítače. Tím jej trochu zatěžují. U starších počítačů mohlo být toto zatížení znát, ale dnes již nebývá vůbec patrné.

Pořizovací náklady

Nejsou příliš vysoké (pokud již máte telefonní linku a PC, pak pouze cena modemu) v řádu 1.000,-Kč až 3.000,-Kč podle typu, modelu a výrobce.

Pokud telefoní přípojku nemáte, připočítejte cenu za její zřízení.

Provozní náklady

Záleží na tom, kolik hodin na internetu strávíte, v kterou denní či noční dobu se připojujete a na typu poskytovatele internetu (pozor na tzv. žluté linky). Náklady mohou být v řádu stokorun ale i desítek tisíc.

Výhody

Nevýhody

Závěr

Vcelku drahé, pomalé připojení, které je v dnešní době mnohdy jedinou možnou cestou, jak se připojit k internetu.

Odkazy

Uveřejněno: 6.9.2004, 9:54
Poslední aktualizace: 04.03.2014, 11:38:40

Menu