Absolute beginner on Web - Projekt Abowe
Abowe > 1. Uživatelské min… > Připojení… > Telefonní linkou – ISDN

Telefonní linkou – ISDN

Obsah článku v kostce:

  • ISDN (Integrated Service Digital Network) je digitální telefonní linka, která má nahradit původní telefonní linku (klasický telefon) pro hlas i data.
  • Při instalaci ISDN do bytu lze využít stávajícího metalického telefonního vedení (použít ty samé dráty ve zdi po analogovém telefonu) – není třeba táhnout nové kabely.
  • Pro připojení k internetu potřebujete zavedenou ISDN linku a zařízení umožňující připojení k internetu pomocí ISDN linky (tzv. ISDN „modem“).
  • Sestavení spojení (připojení) je oproti analogovému modemu rychlejší, vlastní spojení je stabilnější, kvalitnější a efektivnější.
  • Zvýšení rychlosti uploadu a downloadu oproti analogovému modemu (rychlosti specifikovány v článku).
  • Jedna ISDN linka umožňuje telefonovat i surfovat na internetu zároveň (používat najednou dvě různá koncová zařízení).
  • Ceny za zavedení a používání služby by mohly být pro uživatele příznivější. Viz závěr.

ISDN (Integrated Service Digital Network) – standard EuroISDN

Krátký slovník výrazů (na konci článku) vám pomůže v případě, že některé výrazy a zkratky nebudete znát.

Pro tento článek byly čerpány informace z internetu. Majoritně však z absolventské práce Petra Hádečka (2001) – ISDN a videokonference. V přípdě, že vás zajímá historie vývoje ISDN, doplňkové služby a podrobnosti o principech funkčnosti (což je nad rámec tohoto článku), navštivte jeho stránky, které zcela jistě nasytí alespoň část vašeho hladu po vědění.

ISDN a internet

Nás zajímá hlavně využití ISDN pro připojení k internetu – jeho výhody a nevýhody oproti jiným možnostem, technické limity a případné další užitečné podrobnosti.

Připojení

Dobrá zpráva na začátek – kdo zvládne připojení pomocí klasického analogového modemu, nebude mít problémy ani zde. Pokud vám technik vše správně zapojí a nakonfiguruje, budete se připojovat stejně jednoduše i nadále.

Sestavení spojení (připojení) je rychlé (uvádějí se 0,5-2 sekundy pro hlas a 3-5 sekund pro internet (u analogového modemu spojení s internetem řádově 20 až 40 sekund)). Z digitální podstaty vyplývá menší náchylnost k chybám a vyšší rychlost pro download i upload (64Kbps nebo 128Kbps – dle využití jednoho či obou B kanálů) – klasický analogový modem má strop rychlosti přenosu dat 56Kbps pro download a 33Kbps pro upload.

Pořizovací náklady

Za zavedení ISDN přeměnou ze stávající linky - varianta zakončení NT - 951,-Kč bez DPH, za NT+ 2856,- Kč bez DPH, nebo zavedení holé nové linky od 6000,-Kč bez DPH. Koupě ISDN telefonu (od 1000,-Kč výše), modemu a dalších koncových ISDN zařízení (ceny dle typu, značky, vlastností a technických schopností produktu). Český telekom občas vypustí do světa nějakou tu akci, takže ceny mohou dočasně i výrazně klesnout.

Provozní náklady

Paušální poplatky za linku (dle vybraného programu 570,- Kč až 830,- Kč bez DPH), provolané částky + poplatky za využívané doplňkové služby.

Výhody

Pro telefonování

Nevýhody

Mít NT+ je obzvlášť důležité, pokud máte alarm napojený pomocí telefonu na policii, CBA atd., tedy pokud spojení nesmí být závislé na síťovém napětí.
Pozor na využití B-kanálů. V případě, že vám server, ke kterému jste připojeni, může poskytnout jen o málo vyšší přenosovou kapacitu (například 69Kbps) než je kapacita jednoho B-kanálu (64Kbps) může se vám používání obou B-kanálů finančně nevyplatit (druhý B-kanál téměř nevyužijete, ale platíte za jeho připojení plnou cenu). Stejně tak připojování druhého B-kanálu na pokrývání nárazových špiček může být prospěšné, nebo také krajně nevýhodné řešení. Záleží na konkrétní situaci (frekvenci opakování a trvání špiček, délce impulsu, důležitosti přenosu dat) a proto doporučujeme využívání ISDN výhod nejdříve dopředu promyslet.

Závěr

Smysl pořídit si ISDN má podle nás (při stávající cenové politice) pokud zřizujete novou přípojku telefonu. Pokud máte telefon zavedený a jde vám jen o zlepšení připojení k internetu, zvažte raději jinou možnost. Existují cesty, které vás za podobné ceny připojí rychleji, lépe, či stále – a za přijatelný paušál (ADSL, mobilní operátoři, atd.) – o tom v dalších článcích.

Ano, ISDN je rozhodně krokem kupředu. Běžnému smrtelníkovi dostupná verze EuroISDN2 obsahuje 2 B kanály a lze najednou používat dvě různá koncová zařízení – telefonovat i surfovat na internetu (nebo faxovat a telefonovat atd). To staré linky neumožňovaly (pokud máte doma zapojené kabely do modemu stejně jako já – zvedne-li někdo telefonní sluchátko, spojení se odporoučí a je po surfování). Nicméně připomínáme, že je nám tu jako horká novinka servírována technologie stará 20 let.

ISDN linka umožňujě kvalitnější a rychlejší spojení než klasický modem. Prozatímní cenová politika našeho drahého Telecomu bohužel trochu brání jejímu rychlému a masovému nasazení do praxe.

Pro firmy, které potřebují ke své práci nezbytně spojení (s pobočkami, internetem, centrálou, …) může ISDN posloužit jako záloha datového spojení (bezdrát, kabel…), případně pro pokrytí nárazových špiček, kdy placená pevná linka nestačí a provozovat pevnou linku s vyšší kapacitou by se finančně nevyplatilo.

Rozhodnutí, zda pořídit či nepořídit necháváme na vás. Rozhodněte se sami, jestli se vám ISDN vyplatí, myslet za vás nemůžeme a ani nechceme. Naším cílem bylo přinést informace a pomoci vám pochopit…

Odkazy

Poděkování Petru HádečkoviAbsolventská práce – ISDN a videokonference

Krátký slovník výrazů

Pro snadnější pochopení článku uvádíme základní používané zkratky a výrazy.

Varianty ISDN Telecomu – technické údaje

ISDN

(též EuroISDN2, ISDN2, BRA (Basic Rate Access), BRI (Basic Rate Interface), 2B + D, So)

(Při spojení dvou B-kanálu (128 Kbps) a používání moderních kompresních algoritmů (až 8:1) lze dosáhnout přenosové rychlosti až 1 Mbps.)

Cílová skupina: pro jednotlivce, domácnosti, podnikatele, malé a střední firmy

Aktuální ceníky naleznete na http://www.telecom.cz/.

ISDN30

(též EuroISDN30, PRA = Primary Rate Access, PRI = Primary Rate Interface, S2M, 30B+D)

Cílová skupina: pro velké firmy a organizace, kterým užitná hodnota zařízení pokryje nemalé pořizovací i provozní náklady.

Aktuální ceníky naleznete na http://www.telecom.cz/.

Pro šťouraly, co chtejí radit pracovníkům z Telecomu 87): V ČR je třeba při instalaci ISDN zkonfigurovat zařízení pro veřejnou síť ISDN EuroISDN protokolem DSS1.

Uveřejněno: 25.2.2004, 9:55
Poslední aktualizace článku: zatím neaktulizováno

Menu