Absolute beginner on Web - Projekt Abowe
Abowe > 2. Síťové protokoly > Jednotlivé protokoly > Stavová hlášení HTTP protokolu

Stavová hlášení HTTP protokolu, chybové kódy

Obsah článku v kostce:

Co je to "Stavové hlášení HTTP protokolu" a kde je můžu potkat

Stavová hlášení jsou implementována do hlavičky HTTP protokolu od jeho verze 1.0. Stavové hlášení se skládá z čísla kódu a jeho popisu (v angličtině).

Pokud si chcete prohlédnout nějakou www stránku, může být Vás požadavek vyřízen kladně, záporně, může skončit chybou atd. Tuto informaci (v jakém stavu váš požadavek je) přenášejí právě stavové kódy. Stavové hlášení (kódy) jsou vlastně odpovědi serveru na Vaše požadavky. Jsou rozděleny do pěti kategorií, přičemž 4xx a 5xx jsou kódy chyb (značí zápornou odpověď serveru).

Nejčastější hlášení (chyby)

Kód (chyba, error) 404 – stránka nenalezena – je patrně nejrozšířenější. Chyba 404 někdy bývá na serverech nahrazována vlastní stránkou, která nejen informuje o nenalezení požadované stránky a obsahuje navigaci pro další práci (např. vyhledávání, odkaz na mapu webu ap.). Snaží-li se uživatel dostat na místa, kam nemá přístup, vrátí mu server kód 403 obecná chyba, nebo 401 neautorizovaný přístup (je-li vyžadována autorizace přes HTTP).

Kód 500 značící vnitřní chybu systému je nejčastější chybou serveru. S ostatními kódy se v praxi setkáme jen výjimečně.

Kódy 3xx pro přesměrování posílá server pokud se na zadané adrese požadovaný obsah nenachází. Klasické přesměrování se řeší pomocí kódu 307, je-li stránka přemístěna trvale, používá se přesměrování kódem 301.

Informativní kódy 1xx jsou pro komunikaci mezi servery. Sami se s nimi téměř nesetkáme. Kód 100 potvrzuje možnost pokračovat v zasílání požadavku, kód 101 nese informaci o změně komunikačního protokolu. Kódy 2xx informují o úspěšném vyřízení požadavku a jejich další prozkoumávání nebývá nutné.

Jednotlivá stavová hlášení, chybové kódy

1xx informační

2xx úspěch

3xx přesměrování požadavku

4xx chyba klienta (chybný požadavek)

5xx chyba serveru

Odkazy

K sestavení tohoto přehledu stavových hlášení HTTP protokolu byla mimo jiné použita i kniha: Referenční příručka XDHTML, autor Pavol Mikle.

Uveřejněno: 20.1.2005, 18:19
Poslední aktualizace: 04.03.2014, 11:38:58

Menu