Absolute beginner on Web - Projekt Abowe
Abowe > 1. Uživatelské min… > Připojení… > Telefonní linkou – ADSL

Telefonní linkou – ADSL

Obsah článku v kostce:

 • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je asymetrická digitální účastnická linka určená k přenosu dat.
 • ADSL technologie používá klasického metalického telefonního vedení (problém je se sítěmi PON – na optických kabelech ADSL nefunguje, stejně tak nefunguje na rádiovém FGSM – fixní GSM)
 • Pro připojení k internetu potřebujete zavedenou telefonní linku (analogovou či ISDN), zařízení umožňující připojení k internetu pomocí ADSL (ADSL modem) a splitter (filtr – oddělovač pro rozlišení hlasového provozu a dat pro ADSL na dvoudrátovém vedení).
 • Přenosová rychlost je závislá na mnoha faktorech (rychlosti specifikovány v článku).
 • Stejně jako s ISDN i s ADSL lze zároveň volat a surfovat na internetu zároveň a to i v případě, že máte analogovou linku.
 • Ceny by mohly být pro uživatele příznivější. Viz závěr.
 • Seznam odkazů na stránky poskytovatelů ADSL připojení
 • Krátký slovník výrazů (na konci článku) vám pomůže v případě, že některé výrazy a zkratky nebudete znát.
 • Pro zvídavé zvědavce je na konci článku připraven Šťouralův koutek.

Pro tento článek byly informace čerpány z internetu, letáků a dalších veřejně dostupných informačních zdrojů.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) znamená v překladu asymetrická digitální účastnická linka. Využívá se k permanentnímu připojení k internetu pomocí telefonní linky za paušální poplatek – neplatíte tedy za čas strávený na internetu.

ADSL a internet

Technologie ADSL umožňuje rychlejší připojení k internetu než klasické modemové dial-up či ISDN, přičemž se používá vedení právě těchto telefonních přípojek (analogových či ISDN). Princip tkví ve využití volného frekvenčního pásma telefonních přípojek – hlasové služby využívají frekvence do 3400 Hz, vyšší kmitočty jsou využívány pro přenos dat pomocí ADSL.

Připojení

Abyste mohli využívat připojení k internetu pomocí ADSL, je třeba splnit několik podmínek, z nichž některé – bohužel – můžete ovlivnit jen těžko. Musíte:

 1. Mít od O2 zřízenou funkční analogovou linku, nebo ISDN linku. Dále je třeba mít zaplacené všechny faktury.
  Poznámka: Pokud máte od O2 modem v pronájmu, stačí obyčejná ISDN linka. Máte-li ale ADSL modem ve svém vlastnictví, musíte mít rozhraní ISDN2U (pokud máte ISDN bez rozhraní ISDN2U a chcete mít svůj ADSL modem, je nutné zažádat o změnu na toto rozhraní).
 2. Být v dosahu ústředny, která umožňuje ADSL používat (je k ní připojen DSLAM) – maximální vzdálenost od ústředny (fyzická délka vedení) je uváděna od 3,5km do 5km (Dříve byly zřizovány ADSL maximálně do vzdálenosti 3,5km od ústředny.).
 3. Vedení k vám musí vyhovovat podmínkám pro chod ADSL (na PON síť – optické vlákno – zatím nefunguje, stejně tak nefunguje na rádiovém připojení - FGSM - tzv. fixní GSM)
 4. Mít zařízení umožňující připojení k internetu pomocí ADSL (ADSL modem) a splitter – filtr (oddělovač pro rozlišení hlasového provozu a dat pro ADSL na dvoudrátovém vedení).
Proč tolik složitostí s ISDN a ISDN2U?
Platí, že není možné mít majetek Telecomu za majetkem zákazníka. Máte-li tedy ADSL modem v pronájmu, je tento modem připojen před NT koncovkou. Protože obě zařízení patří Telecomu, je vše v pořádku.
Pokud máte ADSL modem svůj, bylo by NT za Vaším zařízením. Proto musí být NT také ve Vašem vlastnictví (jinými slovy, musíte mít ISDN2U).
Máte-li ISDN déle než rok, je cena přeměny 100,- Kč a cena NT je 1,- Kč. (V případě, že ISDN využíváte kratší dobu, budou ceny jiné).

Vysvětlení DSLAM: Přístupový koncentrátor – DSLAM (Digital Subsciber Line Access Multiplexer) je připojen u ústředny telefonního operátora. K jednomu přístupovému koncentrátoru bývá připojeno i několik tisíc uživatelů. Maximální udávaná vzdálenost telefonního vedení od ADSL modemu k DSLAM je 3,5 km. Obecně platí, čím větší vzdálenost, tím menší rychlost.

Rychlosti

V názvu (ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line) je slovo asymetrická proto, že rychlosti upload/download jsou různé (asymetrické). Teoreticky je ADSL schopno přenášet data až 8 Mbps směrem k uživateli (download) a 1 Mbps od uživatele (upload). V praxi jsou běžné varianty od 256/64 kbps do 1024/256 kbps (objevují se ale i jiné – např. 192/64 kbps).

O rychlosti ADSL rozhoduje

 1. výše placeného paušálu (maximální nastavená rychlost, agregace)
 2. vzdálenost od ústředny (větší vzdálenost = horší kvalita)
 3. kvalita linky (kabelové vedení)
 4. aktuální využívání ADSL dalšími uživateli
 5. váš způsob využívání ADSL (viz FUP)

U ADSL pro běžné smrtelníky není garantována minimální přenosová rychlost. Ta může a bývá garantována u dražších variant, které si asi z finančních důvodů nebude moc pořídit každý.

Pozor na FUP (Fair User Policy)
Velkoobchodní nabídka ADSL O2 je postavena na tom, že kapacita datového toku je dělena mezi více uživatelů (v agregačním poměru 1:50 či 1:20). Pokud nějaký uživatel využívá svou ADSL přípojku výrazně více než je průměr, zhoršuje tím kvalitu služby ostatním uživatelům. Aby k tomuto zhoršování nedocházelo, využívá většina poskytovatelů omezení maximální rychlosti právě těmto nadprůměrně stahujícím uživatelům.
Nadměrnému využívání zabraňuje i datové omezení – u poskytovatelů jsou omezení různá (např.: 1GB, 3GB, 6GB 10GB, 20GB) na měsíc, případně bezlimitní.

Pořizovací náklady

Pokud nemáte telefonní přípojku, připočítejte cenu za její zřízení. Dále poplatek za zavedení ADSL – dle vybraného balíčku a způsobu instalace (samoinstalační balíček nebo technik) cca 1500,- Kč až 2000,- Kč. Aby bylo možno službu využívat, budete potřebovat ještě hardwarovou dvojici

Rozhodnutí, zda zařízení zakoupit či platit poplatky za půjčení, ponecháme na vás.

Provozní náklady

Platíte poskytovateli měsíční paušál za službu ADSL – dle poskytovatele a podle vybrané služby – v řádu stokorun až několika tisíc. Dále paušál za telefonní linku (Českému Telecomu) – dle vybraného paušálu (lze použít i HOME mini). V případě zapůjčených hardwarových koncových zařízení měsíční poplatek za pronájem (cca 150,- Kč až 300,- Kč měsíčně). Dalším výdajem může být poplatek okolo 100,- Kč za statickou IP adresu.

Výhody

Nevýhody

Závěr

Jste-li v dosahu ADSL ústředny, máte-li telefonní přípojku, kterou neplánujete zrušit a která umožňuje používání ADSL, nevyhovuje-li vám rychlost GPRS, či podmínky tarifikace dial-up připojení (analogový modem, ISDN), jelikož trávíte mnoho času on-line, je ADSL volbou, která stojí za zvážení.

Hlavní výhodou je permanentní připojení k internetu a vyšší přenosová rychlost než výše zmíněné alternativní možnosti připojení (modem, ISDN, GPRS). Dále potěší možnost statické IP adresy a telefonování (z té samé linky) bez nutnosti odpojovat PC od sítě sítí.

Nevýhodou je cena, nutnost platit paušál za telefonní přípojku (i případě, že hlasové služby nevyužíváte) a to, že není garantována minimální přenosová rychlost. Podstatnou nevýhodou jsou i datová omezení (které se sice pohybují v jednotkách GB, ale například u cenově dostupných GPRS tarifů nejsou). Nelze opomenout ani problémy s chodem některých internetových služeb (IP telefonie, VPN atd.), které nemusí díky převodu adres (NAT – Network Adress Translator) fungovat.

Máte-li tedy možnost připojit se např. k veřejnému Wi-Fi hotspotu, případně je ve vašem okolí zajímavá nabídka mikrovlnného připojení, nebo možnost připojení pomocí kabelové televize, zvažte ceny, rychlosti, vaše požadavky, nároky a vyberte si to, s čím budete nejméně nespokojeni (nebo nejvíce spokojeni). Za zvážení stojí i možnost připojení pomocí CDMA technologie.

Speciální poděkování naší tajné informační víle za cenné poznatky!

Doufáme, že Vám tento článek přinesl informace, které jste hledali. Pokud ne, kontaktujte nás, abychom článek doplnili.
Nalezli jste chybu? Prosím, napište nám, ať můžeme článek zkvalitnit. Děkujeme.

Odkazy

Poskytovatelé ADSL připojení v ČR (řazeno abecedně)

Krátký slovník výrazů

Pro snadnější pochopení článku uvádíme základní používané zkratky a výrazy.

Šťouralův koutek – informace pro zvídavé zvědavce

Co znamená DSL
Zkratka DSL pochází z anglického výrazu Digital Subscriber Line – digitální účastnická přípojka. Tato technologie umožňuje připojení k internetu pomocí standardního telefonního dvoudrátového vedení (telefonní přípojky). Výhodou je vyšší rychlost než u dial-up a permanentní připojení.

Rozdíl mezi ADSL a DSL
V současnosti je ADSL nejvíce využívaným typem DSL. Jedná se o asymetrické připojení, kdy data od uživatele k serveru (upload) mají nižší rychlost než rychlost dat ze serveru k uživateli (download). To odpovídá nárokům většiny uživatelů (prohlížení, stahování atd.).

Význam dvojice čísel u ADSL ve tvaru 512/128
Prvním číslem je teoretická maximální rychlost přenosu dat k uživateli a druhé reprezentuje teoretickou rychlost přenosu dat ve směru od uživatele. Údaje se uvádí v kilobitech za sekundu.

Připojení více počítačů k jedné DSL lince
Pokud využíváte DSL modem se routerem, nemusíte mít zapnutý počítač, ke kterému je jinak připojen běžný DSL modem. Jste-li připojeni DSL modemem bez routeru, můžete připojení sdílet, ale PC připojený k DSL bude muset zůstat zapnuté.

Jak ADSL funguje
Používá se více úzkopásmových paralelně současně vysílaných subkanálů (jeden subkanál je schopen přenosové rychlosti až 60 kbps – dle stavu přípojky). Celé kmitočtové pásmo je rozděleno na tři informační kanály

 1. vysokorychlostní kanál (download)
 2. obousměrný kanál střední rychlosti (upload)
 3. telefonní kanál veřejné sítě (PSTN - Public Switched Telephone Network).

(Zajímá-li vás princip ADSL více do hloubky, navštivte www.telefon.unas.cz/xdsl/xdsl.htm)

Uveřejněno: 2.8.2004, 18:55
Poslední aktualizace článku: 31.7.2007, 11:21 upraveny informace o ADSL, firma O2, přidán odkaz

Menu